AFISA UGAVI MSAIDIZI at Halmashauri ya Wilaya ya Bukombe February, 2021

AFISA UGAVI MSAIDIZI at Halmashauri ya Wilaya ya Bukombe February, 2021 POST AFISA UGAVI MSAIDIZI – 1 POST POST CATEGORY(S) PROCUREMENT & LOGISTIC MANAGEMENTEMPLOYER Halmashauri ya Wilaya ya BukombeAPPLICATION TIMELINE: 2021-02-26 2021-03-12JOB SUMMARY NA DUTIES AND RESPONSIBILITIESi. Kutunza na kupanga vifaa vilivyomo ghalani katika hali ya usafi na usalama;ii. Kupokea vifaa vilivyonunuliwa kutoka kwa wazabuni;iii.

Continue Reading

FUNDI SANIFU UJENZI DARAJA LA II at Halmashauri ya Wilaya ya Singida February, 2021

FUNDI SANIFU UJENZI DARAJA LA II at Halmashauri ya Wilaya ya Singida February, 2021 POST FUNDI SANIFU UJENZI DARAJA LA II – 1 POSTPOST CATEGORY(S) ENGINEERING AND CONSTRUCTIONEMPLOYER Halmashauri ya Wilaya ya SingidaAPPLICATION TIMELINE: 2021-02-26 2021-03-12JOB SUMMARY DUTIES AND RESPONSIBILITIESi. Kufanya kazi za ujenzi wa kuta za nyumba kupaka rangi na kufunga mabomba;ii. Kuchonga vifaa

Continue Reading

MTEKINOLOJIA (MAABARA) DARAJA II at Halmashauri ya Mji Nanyamba February, 2021

POST MTEKINOLOJIA (MAABARA) DARAJA II – 1 POST POST CATEGORY(S) HEALTHCARE AND PHARMACEUTICALEMPLOYER Halmashauri ya Mji NanyambaAPPLICATION TIMELINE: 2021-02-26 2021-03-12JOB SUMMARY NADUTIES AND RESPONSIBILITIESi. Kupima sampuli zinazoletwa maabaraii. Kuhifadhi sampuli zinazotakiwa kufanyiwa uchunguzi au kupelekwa Maabara za ngazi za juu;iii. Kufanya kazi za ukaguzi wa maabara , vitendanishi, vifaa, kemikali na hifadhi ya kemikali;iv. Kuweka

Continue Reading

FUNDI SANIFU UJENZI DARAJA LA II at Halmashauri ya Wilaya ya Busokelo February, 2021

POST FUNDI SANIFU UJENZI DARAJA LA II – 1 POST POST CATEGORY(S) ENGINEERING AND CONSTRUCTIONEMPLOYER Halmashauri ya Wilaya ya BusokeloAPPLICATION TIMELINE: 2021-02-26 2021-03-12JOB SUMMARY NADUTIES AND RESPONSIBILITIESi. Kufanya kazi za ujenzi wa kuta za nyumba kupaka rangi na kufunga mabomba;ii. Kuchonga vifaa vya nyumba za Serikali ikiwa ni pamoja na samani; naiii. Kufanya kazi za

Continue Reading

FUNDI SANIFU UJENZI DARAJA LA II at Halmashauri ya Wilaya Tunduru February, 2021

FUNDI SANIFU UJENZI DARAJA LA II at Halmashauri ya Wilaya Tunduru February, 2021 POST FUNDI SANIFU UJENZI DARAJA LA II – 1 POST POST CATEGORY(S) ENGINEERING AND CONSTRUCTIONEMPLOYER Halmashauri ya Wilaya TunduruAPPLICATION TIMELINE: 2021-02-26 2021-03-12JOB SUMMARY NADUTIES AND RESPONSIBILITIESi. Kufanya kazi za ujenzi wa kuta za nyumba kupaka rangi na kufunga mabomba;ii. Kuchonga vifaa vya

Continue Reading

MSAIDIZI WA HESABU I (ACCOUNTS ASSISTANT I) at Halmashauri ya Wilaya Tunduru February, 2021

JOB TITLE: MSAIDIZI WA HESABU I (ACCOUNTS ASSISTANT I) – 1 POST POST CATEGORY(S) ACCOUNTING AND AUDITINGEMPLOYER Halmashauri ya Wilaya TunduruAPPLICATION TIMELINE: 2021-02-26 2021-03-12JOB SUMMARY NADUTIES AND RESPONSIBILITIESi. Kutunza daftari la fedha, matumizi kawaida na maendeleo,ii. Kutunza nyaraka za hati za malipo,iii. Kuingiza mapato na matumizi kwenye vitabu vya fedha,iv. Kuandika taarifa mbalimbali za fedha

Continue Reading

AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III at Halmashauri ya Wilaya ya Kaliua February, 2021

AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III at Halmashauri ya Wilaya ya Kaliua February, 2021 JOB TILE: AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III – 1 POSTPOST CATEGORY(S) FARMING AND AGRIBUSINESS EMPLOYER Halmashauri ya Wilaya ya KaliuaAPPLICATION TIMELINE: 2021-02-26 2021-03-12JOB SUMMARY NADUTIES AND RESPONSIBILITIESi. Kushirikiana na Wakulima kuendesha Mashamba ya Majaribio na Mashamba darasa;ii. Kutembelea Wakulima/vikundi vya

Continue Reading

AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III at Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba February, 2021

AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III at Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba February, 2021 JOB TITLE:  AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III – 1 POST POST CATEGORY(S) FARMING AND AGRIBUSINESSEMPLOYER Halmashauri ya Wilaya ya BukobaAPPLICATION TIMELINE: 2021-02-26 2021-03-12JOB SUMMARY NADUTIES AND RESPONSIBILITIESi. Kushirikiana na Wakulima kuendesha Mashamba ya Majaribio na Mashamba darasa; ii. Kutembelea Wakulima/vikundi

Continue Reading